Här kan du del av våra kommande aktiviteter vad gäller matchmaking, seminarier, företagsresor och inkommande affärsförfrågningar.

Samtliga matchmaking evenemang inom Enterprise Europe Network

Välkommen på Framtidsdagen 15 nov i Örebro!

Utmaningar, trender och förändringar – så ser framtiden ut idag!
Vi lever idag i en gränslös värld i ständig förändring. Det som gällde igår kanske inte längre gäller idag. Vilka utmaningar (och möjligheter) står du som företagare inför och hur kommer globaliseringen och digitaliseringen att påverka dig och ditt företag? Hur möter vi framtiden och hur kan vi som företagare främja en hållbar morgondag? Hur ska vi förhålla oss till en värld i ständig förändring och hur ska du tänka och agera för att lyckas med ditt företag i framtiden?

Det och mycket annat kommer du få nya insikter om på Framtidsdagen 2018 den 15 november i Örebro! Välkommen till en inspirerande dag med Fredrik Reinfeldt och Anna ”Robot-Anna” Frankzen Starrin. Vår f.d. stadsminister Fredrik Reinfeldt delar med sig av sina erfarenheter och syn på förändringar i Sverige, Europa och världen. Gränser suddas ut och den nya verkligheten ställer helt nya krav på oss människor. Hur ska vi anpassa och förnya oss? Vilken typ av ledarskap och vilka erfarenheter är viktiga för att hantera ständig förändring? Fredrik säger själv om sin föreläsning:

”Aldrig förr har världen upplevt så stora och snabba förändringar. Mycket av detta kan vi också i liten utsträckning själva påverka. Det är dock viktigt att vi lär om och förstår vad som omfamnar vår värld för att kunna vara framgångsrika i våra verksamheter och företag. Vi ses väl den 15 november i Örebro där jag berättar mer?”

Anna ”Robot-Anna” Frankzen Starrin tar oss med på en spännande resa i automatiseringen och digitaliseringens tidsera. Anna Starrin Frankzen är trend- och omvärldsanalytikern som talar om de mänskliga aspekterna i den digitala revolutionen. Hon tar reda på vad vi människor tänker, tycker, behöver och vill ha i framtiden. I sitt enorma framtidsbibliotek har hon megatrenderna som kommer påverka var och en av oss. Men idag är det också lätt att känna digital ångest. Anna vill hjälpa till att lindra den ångesten och få oss att hitta nya och gångbara vägar i den digitala transformationen…

Under dagen kommer vi också få lyssna på Markus Asklöv som berättar om företaget MoveTech och självklart blir det tid för nätverkande och spännande möten. Moderator för dagen är Jenny Emerén, Handelskammaren Mälardalen.
Vi avslutar med en god mingellunch.

Dagens program:
08.00 Registrering
08.30 Anna Frankzen Starrin
09.30 Kaffepaus
10.00 Företagscase: MoveTech
10.35 Fredrik Reinfeldt
12.00 Mingellunch

OBS! Programmet kan komma att uppdateras.

Varmt välkommen! Vi ses väl?

Arrangemanget är en del av Smart Tillväxt, ett samverkansprojekt för att stödja och utveckla små och medelstora företag så att fler företag i Östra Mellansverige når ut/vidgar sin marknad internationellt. Projektet finansieras av Almi Företagspartner AB, Region Västmanland, Region Örebro län och Europeiska Unionens Regionala Utvecklingsfond.
Arrangemanget finansieras även av Tillväxtverket genom Enterprise Europe Network.

Affärsutvecklingscheck - för internationalisering

Checkarna är ett stöd för små företag som vill förbereda en internationalisering, eller som redan säljer utomlands och vill bredda marknaden ytterligare. Det kan handla om export, import eller internationella samarbeten. Ditt företag har möjlighet att söka 50 000-250 000 kronor i stöd och ska själv stå för minst 50 procent av finansieringen.
Du använder checken till att köpa tjänster eller projektanställa personer som bidrar med att till exempel:
• skriva en strategi för internationalisering
• göra marknadsundersökningar
• söka leverantörer i utlandet
• utbilda er inför en internationalisering
• utreda frågor om försäkringar, avtal och lagstiftning
• utreda patent och IPR
Vilka kan söka?
Företag som vill nå nya internationella marknader med färdigutvecklade produkter (varor och/eller tjänster). Företag som vill, kan och vågar växa.
- Små företag med 2-49 anställda.
- Företag med minst 3 miljoner i omsättning.
Så ansöker du
I en intresseanmälan beskriver du vad ni vill göra och vad den totala kostnaden blir totalt. Ta kontakt med oss innan du börjar skriva så vi kan hjälpa dig och ditt företag i ett tidigt skede.
- Intresseanmälan sänds ut på begäran.
- Företagens presentation av sina planer för internationaliseringen kommer att ske med representanter från Region Örebro län och samarbetspartners.
- Förbered en 20 minuters presentation. Tidsschema och plats för presentationerna kommer att meddelas när sista intresseanmälan inkommit.

För Västmanland, kontakta Visar Hoxha för mer info och intresseanmälan.
För Värmland, kontakta Louise Larsson för mer info och intresseanmälan.
För Östergötland, kontakta Rodrigo Olivares för mer info och intresseanmälan.
För Örebro, kontakta Evelina Wass för mer info och intresseanmälan.