Här kan du del av våra kommande aktiviteter vad gäller matchmaking, seminarier, företagsresor och inkommande affärsförfrågningar.

Samtliga matchmaking evenemang inom Enterprise Europe Network

Matchmaking event inom Medicinteknik, Medica mässan, Düsseldorf, 13-16nov 2017

Välkommen att följa med till Medica mässan i Düsseldorf, Tyskland 13-16 november 2017. Medica är världens största mässa inom medicinteknik med över 125 000 besökare från över 70 länder. Mässan är öppen i fyra dagar (13-16 november) från kl. 10.00 till kl. 18.30. Över 5000 montrar i 19 hallar. Mer information finns på mässans hemsida Vi aktörer inom Regionalt exportcenter* erbjuder dig möjligheten att följa med till Medica i Düsseldorf, Tyskland till en reducerad kostnad. Du kan delta som besökare eller utställare. Som besökare på mässan kan du träffa potentiella återförsäljare som verkar på olika internationella marknader, delta i olika seminarier och workshops. Medica är en intressant mässa för dig som vill bli återförsäljare i Sverige för olika produkter inom hälsa och välfärdssektorn, nätverka med kollegor från branschen och hitta potentiella leverantörer. Först till kvarn gäller då platserna är begränsade. Anmälan senast 5 juni och slutgiltigt besked för deltagande ges först efter bekräftelse från Almi Mälardalen.
Intresseanmälan
Mer information och anmälan
För mer information, kontakta: Carina Lahall
Almi Företagspartner Mälardalen/Enterprise Europe Network
Tel: 019-17 48 82
e-post
*Regionalt Exportcenter är ett samarbete mellan Almi, Enterprise Europe Network, Business Sweden, Exportkreditnämnden, Örebro Kommun och Region Örebro Län

Matchmaking, Nya Subcontractor Connect, 14-15 nov 2017, Jönköping

Subcontractor Connect är arenan för möten mellan inköpare och leverantörer från hela Europa. Genom korta, effektiva och individuellt anpassade affärsmöten under mässan byggs grunden för framtidens värdefulla affärer. Matchmakingen pågår från 13.00 den 14 november till 12.00 den 15 november. Svenska och europeiska inköpare inom en rad industrier sätter upp kontor på Elmia Subcontractor på jakt efter duktiga leverantörer. Du som deltar som leverantör får mötesförfrågan från deltagande inköpare. Du har också möjlighet att ta med en kollega och registrera en inköpsprofil för det ni söker och därefter önska möte med andra deltagande leverantörer för att knyta ytterligare kontakter.
Mer information om eventet, deltagaravgift och anmälan på B2match.

 

Affärsutvecklingscheck - för internationalisering

Checkarna är ett stöd för små företag som vill förbereda en internationalisering, eller som redan säljer utomlands och vill bredda marknaden ytterligare. Det kan handla om export, import eller internationella samarbeten. Ditt företag har möjlighet att söka 50 000-250 000 kronor i stöd och ska själv stå för minst 50 procent av finansieringen.
Du använder checken till att köpa tjänster eller projektanställa personer som bidrar med att till exempel:
• skriva en strategi för internationalisering
• göra marknadsundersökningar
• söka leverantörer i utlandet
• utbilda er inför en internationalisering
• utreda frågor om försäkringar, avtal och lagstiftning
• utreda patent och IPR
Vilka kan söka?
Företag som vill nå nya internationella marknader med färdigutvecklade produkter (varor och/eller tjänster). Företag som vill, kan och vågar växa.
- Små företag med 2-49 anställda.
- Företag med minst 3 miljoner i omsättning.
Så ansöker du
I en intresseanmälan beskriver du vad ni vill göra och vad den totala kostnaden blir totalt. Ta kontakt med oss innan du börjar skriva så vi kan hjälpa dig och ditt företag i ett tidigt skede.
- Intresseanmälan sänds ut på begäran.
- Företagens presentation av sina planer för internationaliseringen kommer att ske med representanter från Region Örebro län och samarbetspartners.
- Förbered en 20 minuters presentation. Tidsschema och plats för presentationerna kommer att meddelas när sista intresseanmälan inkommit.
Deadline: 25 feb 2018 och pitchning/draging 8-9 mars 2018

För Västmanland, kontakta Carina Lahall för mer info och intresseanmälan.