Här kan du del av våra kommande aktiviteter vad gäller matchmaking, seminarier, företagsresor och inkommande affärsförfrågningar.

Samtliga matchmaking evenemang inom Enterprise Europe Network

Välkommen att delta i Regionala Exportsamverkans "Exportprogram", Örebro och Västerås

VILL DU VÄXA PÅ NYA MARKNADER? Planerar du att växa globalt? För mindre företag kan steget kännas stort från att vilja växa internationellt, till att kunna göra det. Därför vill vi inom ramen för vårt regionala exportcenter i Örebro län erbjuda ditt företag kunskap och bättre förutsättningar för en lyckad internationalisering. Aktörer som ingår är Almi Mälardalen, Enterprise Europe Network, Handelskammaren Mälardalen, Business Sweden, EKN, Inkubera, Region Örebro län samt Örebro kommun.

NÄTVERKSTRÄFFAR En del av att lyckas internationellt är att träffa och prata med andra som befinner sig i samma situation. Därför ordnar vi nätverksträffar.  Vi träffas vid fem tillfällen á 3 timmar under våren med start den 5 februari 2019. Träffarna genomförs under ledning av aktörer inom REC Örebro län. Vi kommer under första träffen att gå igenom hur processen ser ut, hur vi lägger upp våra träffar och möten samt vilka behov ni har.

Du kan räkna med fem gruppträffar med ca en månads mellanrum samt individuella coachmöten däremellan, där vi har möjlighet att fördjupa oss i just dina frågeställningar. Målet med vår process är att var och en arbetar fram sin egen strategiska Exportplan.

VEM KAN DELTA? Vi vänder oss till små och medelstora företag i Örebro län med vilja, intresse och ambition att etablera sig på nya exportmarknader. Målgruppen är företag som vill ta steget ut på en ny marknad alternativt bredda sin marknad. 

PROGRAM I en studie som har gjorts visar det sig att företag som förbereder sig inför sin export med hjälp av Steps to Export i snitt har 11% högre exportomsättning än de som inte har gått igenom programmet. De företag som deltar i programmet kommer gå igenom en noggrann urvalsprocess, där vi bland annat undersöker exportpotentialen i erbjudandet. Programmet är uppdelat i fem olika moduler och inleds med en kick off, där vi tillsammans går igenom upplägget.  

När du har gått programmet kommer du och ditt företag ha fördjupade kunskap inom internatio nell affärsutveckling. Modulerna innehåller teman och verktyg som marknadsprioritering, säljargument, att välja rätt distributör/ samarbetspartners, avtal, exportkalkyl/finansiering. Som grund i vårt arbete använder vi oss av Business Swedens Steps to Export online verktyg.

DELTAGARAVGIFT   Programmet delfinansieras av Regionalt exportcenter Örebro län vilket innebär att vi kan erbjuda en avgift på 2000 SEK ex. moms. Vi kommer att ha ett begränsat antal platser till programmet.

Anmälan

Affärsutvecklingscheck - för internationalisering

Checkarna är ett stöd för små företag som vill förbereda en internationalisering, eller som redan säljer utomlands och vill bredda marknaden ytterligare. Det kan handla om export, import eller internationella samarbeten. Ditt företag har möjlighet att söka 50 000-250 000 kronor i stöd och ska själv stå för minst 50 procent av finansieringen.
Du använder checken till att köpa tjänster eller projektanställa personer som bidrar med att till exempel:
• skriva en strategi för internationalisering
• göra marknadsundersökningar
• söka leverantörer i utlandet
• utbilda er inför en internationalisering
• utreda frågor om försäkringar, avtal och lagstiftning
• utreda patent och IPR
Vilka kan söka?
Företag som vill nå nya internationella marknader med färdigutvecklade produkter (varor och/eller tjänster). Företag som vill, kan och vågar växa.
- Små företag med 2-49 anställda.
- Företag med minst 3 miljoner i omsättning.
Så ansöker du
I en intresseanmälan beskriver du vad ni vill göra och vad den totala kostnaden blir totalt. Ta kontakt med oss innan du börjar skriva så vi kan hjälpa dig och ditt företag i ett tidigt skede.
- Intresseanmälan sänds ut på begäran.
- Företagens presentation av sina planer för internationaliseringen kommer att ske med representanter från Region Örebro län och samarbetspartners.
- Förbered en 20 minuters presentation. Tidsschema och plats för presentationerna kommer att meddelas när sista intresseanmälan inkommit.

För Västmanland, kontakta Visar Hoxha för mer info och intresseanmälan.
För Värmland, kontakta Louise Larsson för mer info och intresseanmälan.
För Östergötland, kontakta Rodrigo Olivares för mer info och intresseanmälan.
För Örebro, kontakta Evelina Wass för mer info och intresseanmälan. Deadline Örebro län: 17 mars 2019 och pitchningar 20-21 mars 2019.