På kontoret i Västerås:

 Carina

Carina Lahall
Ansvarig Enterprise Europe Network
Tel: 019-17 48 82
carina.lahall@enterpriseeurope.almi.se

Visar

Visar Hoxha
Affärsrådgivare Internationalisering
Tel: 021- 10 78 23
visar.hoxha@enterpriseeurope.almi.se

Gustavo

Gustavo Santoyo
Affärsrådgivare
Tel: 021- 10 78 21
gustavo.santoyo@almi.se

Besöksadress:
ALMI Företagspartner Mälardalen AB/Enterprise Europe Network                    
Stora Gatan 16, 722 21 Västerås
Du kan få en vägbeskrivning till Västerås kontoret här