2018-02-01

I en ny utlysning ämnar projektet INCluSilver (som stöds av Horisont 2020 programmet) att stimulera små och medelstora företag (SME:s) genom direkta checkar till konkreta lösningar inom bland annat produkt- och tjänsteutveckling, produktion, förpackning samt hur man kommunicerar runt livsmedels hälsobringande effekter på äldres hälsa, med mera. Sista ansökningsdag är 15 mars 2018.

Projektet INCluSilver, som syftar till att stödja samverkan mellan olika sektorer för att skapa optimala förutsättningar för genererandet och förverkligandet av innovativa idéer, utlyser nu direkta checkar till små och medelstora företag för utvecklandet av innovativa produkter och tjänster kopplade till äldres hälsa.

Vem kan söka?
Ansökningsomgången riktar sig till SME:s i ett begränsat antal länder, däribland Sverige. Ansökande kan vara ett enskilt företag eller ett konsortium av flera företag. Om det är ett konsortium som ansöker kan deltagarna komma från andra samarbetsländer inom Horisont 2020, dock måste koordinatorn komma från ett av de länder som listats i utlysningen.

Hur mycket går att få i stöd?
Checkarna är på mellan 5000 och 60 000 euro. Ingen medfinansiering krävs.

Mer information om projektet INCluSilver
INCluSiIver är ett treårsprojekt som initierats med stöd av Horisont 2020 programmet som är världens största program för forskning och innovation. INCluSilvers syfte är att stödja små och medelstora företag i genererandet av innovativa idéer kring äldres hälsa och välmående. Detta genomförs i huvudsak med utbetalandet av bidrag och checkar till företag för att främja produkt- och tjänsteutveckling, produktion, förpackning samt kommunikationsinsatser runt livsmedels hälsobringande effekter på äldres hälsa, med mera.

Sista ansökningsdag är 15 mars 2018

För mer information om utlysningen, klicka här.
För mer information om projektet INCluSilver, klicka här.

Källa