2017-12-12

EU-kommissionen har lanserat en tiopunkts handlingsplan i kampen mot klimatförändringarna. I planen ingår bland annat förslag på investeringar i Afrika och finansiering för ”smarta byggnader”. Enligt kommissionen måste EU investera motsvarande ytterligare 1 780 miljarder kronor årligen under de kommande årtiondena för att klara det globala målet om högst två graders uppvärmning.

Källa