2017-11-29

Ansök om stöd för att täcka en del av kostnader för planering av ansökningar till EU-program med energirelevans. Ansökningar tas emot löpande.

Vem kan söka?

Alla aktörer som är behöriga att ansöka om stöd inom EU:s program med relevans för omställningen till ett hållbart energisystem kan söka. Det kan till exempel vara:

  • universitet och högskola,
  • institut,
  • små och medelstora företag,
  • kommuner eller
  • icke vinstdrivande organisationer.

Sökanden kan delta i EU-projektet som partner eller som koordinator.

Dessa EU-program kan du få planeringsbidrag för

Du kan söka planeringsbidrag för planering av ansökningar till EU-program med relevans för omställningen till ett hållbart energisystem, till exempel:

  • Horisont 2020 (forskning och innovation),
  • LIFE (miljö) och
  • RFCS (EU:s kol och stålforskningsfond).

Du kan söka planeringsbidrag oavsett vilken del av Horisont 2020 som ansökan avser. Det är projektförslagets relevans för omställningen till ett hållbart energisystem som är viktig.

Även ansökningar till de gemensamma teknikinitiativen omfattas av möjligheten att söka planeringsbidrag (offentliga-privata partnerskap):

  • Bio-Based Industries (BBI)
  • Fuel Cells and Hydrogen (FCH).

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:

Källa