2017-12-12

EU:s program för finansiering av forskning och innovation, Horisont 2020, går in i sin sista projektperiod, 2018–2020. Cirka 30 miljarder kronor finns kvar att fördela. I en kort film kan du få inblick i de möjligheter som finns och vad som är viktigt att tänka på inför en ansökan. Kontakta gärna Vinnova för mer information om du är intresserad av att söka pengar inom programmet.