2017-12-15

Företag som vårdar sina varumärken utmärks av högre tillväxt, lönsamhet och bättre utveckling. Att ta vara på dina varumärken och andra immateriella tillgångar gör att du kan skapa unika konkurrensfördelar.

När det väl är dags att registrera ett varumärke dyker det för många företagare upp frågor som rör kostnaden för varumärkesregistreringen. PRV har tagit fram kostnadsexempel för varumärkesansökningar.

Sverige
För ett företag som vill ha ett skydd i Sverige för sitt varumärke betalar i regel mellan 1 800 kronor till 5 400 kronor. Kostnaden kan, beroende av hur många klasser man vill registrera sitt varumärke i, bli högre.

EU
Kostnaden för ett varumärke i EU är cirka 850 euro. Vill man att varumärket ska gälla i mer än en klass, tillkommer det cirka 150 euro för varje ytterligare varumärkesklass man väljer till i sin ansökan.

WIPO
Om du behöver skydda ditt varumärke utanför EU behöver du ansöka hos WIPO. Där kan du skydda ditt varumärke i till exempel USA och Kina. Man kan även välja EU via WIPO. En ansökan till EU och USA på kostar cirka 18 000 kronor.

Hos WIPO kan du även själva få ett kostnadsexempel genom deras avgiftskalkylator.

Varumärke i EU & USA
En klass: cirka 18 000 kronor

  • En klass (ansökan i färg): 20 000 kronor
  • Två klasser: 21 500 kronor
  • Fem klasser: 36 500 kronor

Varumärke i EU, USA & Kina
En klass: 20 000 kronor

  • Tre klasser: 31 000 kronor
  • Fem klasser: 43 000 kronor

Varumärke i EU, Norge, Schweiz & USA
En klass: 24 000 kronor

  • Fem klasser: 45 000 kronor

Varumärke i EU, Norge & Schweiz
En klass: 20 500 kronor

  • Fem klasser: 28 000 kronor
  • Lägga till färg i ansökan: cirka 2 700 kronor

Kostnadsexemplen är ungefärliga och kan avvika beroende på sammanhang. Kostnaderna är enbart ansökningsavgifter. Eventuella kostnader för ombud kan tillkomma.

Källa