Internationaliseringen av små och medelstora företag har hög prioritet, i Sverige liksom i övriga Europa. Genom kontakter med andra marknader skapas nya affärsmöjligheter som kan leda till tillväxt. Produkter utvecklas och kunskap förmedlas över gränserna.

För mindre företag kan steget vara stort från att vilja växa internationellt, till att kunna göra det. Enterprise Europe Network (EEN) är sedan starten 2008, EU-kommissionens nätverk av organisationer som ger kostnadsfritt stöd till små och medelstora företag för att öka deras konkurrens på den internationella marknaden. Genom vår lokala förankring i över femtio länder och över sexhundra kontor världen över kan vi nå ut till företag helt lokalt. Besök gärna nätverkets Europeiska hemsida för en komplett lista över vilka länder som Enterprise Europe Network finns representerade i.

Affärsnätverket med lokalkunskapen

I Sverige är Tillväxtverket nationell koordinator och huvudfinansiär för alla femton svenska Enterprise Europe Network kontor. De svenska kontoren är regionalt indelade där varje kontor servar små- och medelstora företag inom sin/sina region/er. Bakom varje Enterprise Europe Network kontor i Sverige finns nationella och regionala näringslivsorganisationer och olika forsknings- och teknikinstitut. Almi företagspartner i Mälardalen är vår värdorganisation och vi erbjuder våra tjänster till företag i Örebro län, Västmanland, Värmland och Östergötland.

Kontakta oss så berättar vi mer eller boka ett möte med någon av våra affärsrådgivare för att få information om hur vi kostnadsfritt kan hjälpa till med internationaliseringsfrågor.