Hitta projektpartners/EU finansiering inom forskning och teknikutveckling. Vi hjälper dig med varumärkesregistrering inom EU och andra immateriella frågor.

Har ditt företag utvecklat en ny teknik eller har du en innovativ idé som du vill skydda så har EU en direktservice för immaterialrättsliga frågor, något som vi kan hjälpa dig med. Immaterialrättsliga frågor kan vara allt från design, varumärkes- eller patentskydd.

Har du en projektidé som du skulle vilja genomföra med europeiska partners?

I vår databas kan du själv söka efter samarbetspartners. Ange bara det teknik eller forskningsområde som är relevant för dig och du kan söka bland tusentals profiler online idag. Är du intresserad av att finnas med i databasen?  Boka ett möte idag, för att skapa din egen profil. Teknikprofiler publiceras alltid anonymt i nätverket, man kan alltså inte se vilket företag som står bakom profilen. De svar vi får vidarebefordras till dig och du får sedan avgöra hur du vill gå vidare.

Söker du lämpliga EU-program för forskning och utveckling inom ditt område?

Det finns en rad olika program och stödformer riktade till små och medelstora företag och det kan ibland vara svårt att hitta rätt i utbudet. Eureka, Eurostars och Horisont 2020 är bara några av de program som är aktuella. I samarbete med VINNOVA, Energimyndigheten, Tillväxtverket med flera, hjälper vi dig att starta och delta i forsknings- och utvecklingsprojekt (FoU) tillsammans med andra företag och organisationer i Europa. Kontakta även EUSMESupport 2020, supportkontoret för små och medelstora företag. Här kan du få kostnadsfri rådgivning kring EU-finansiering/forskning/innovation. Tveka inte att höra av dig till oss och bolla dina idéer.