JPC Wines AB deltog på inspirerande företagsresa till La Rioja i Spanien

Värmlandsföretaget JPC Wines AB deltog genom Enterprise Europe Network  i en företagsresa till La Rioja i Spanien och har så här i efterhand förhoppning om att inleda samarbete med två av producenterna.

Den 7-8 maj deltog ett av våra regionala företag JPC Wines från Karlstad i en företagsresa till vin- och matregionen La Rioja i Spanien. Genom våra spanska Enterprise Europe Network kollegor, vars region vill satsa på att hitta rätt importörer till deras producenter, kunde företaget få resan finansierad. Vid evenemanget var totalt fanns 62 Riojaföretag representerade och de träffade 40 importörer ifrån 16 länder som var på plats. Totalt ägde 668 möten rum under den första dagen.

JPC Wines har en lång erfarenhet som vinimportör med kvalitet i fokus. Företaget grundades 2003 av Jan-Peter Carlsson, vinkännare med förflutet i finansbranschen. Företagets kunder är Systembolaget, restauranger, tax-free marknaden och grossister. För att hålla en hög kvalitet på deras distribution samarbetar de med JF Hillebrand Logistics AB. Syftet med resan var att få större insikt i Riojaregionen, skapa nya kontakter och hitta viner, gärna ekologiska, just från Rioja regionen.

”Resan var mycket trevlig och välarrangerad. Under första dagen hade jag 12 bra möten med vinproducenter och under andra dagen gjordes besök till tre bodegas, vingårdar. En gård var av toppklass och dagen gav god insikt i vilka viner som finns i området. Eventuellt kan det bli samarbete med två av producenterna”.