Lajac hittar nya återförsäljare i Storbritannien!

Enterprise Europe Network i Örebro hjälpte Lajac med partnersökning i Storbritannien samt varumärkesregistrering i Europa. Tack vare detta har man nu hittat nya återförsäljare i både England och Skottland.

För att hitta fler kontakter i Europa tog företaget hjälp av Enterprise Europe Network (EEN) i Örebro. Tillsammans med Lajac skapade EEN en affärsförfrågan som lades ut i EENs globala databas, man tog även direkt kontakt med EEN kollegor i de länder som de var intresserad av. Ett skotskt EEN-kontor hittade snabbt en matchning på intresserad partner och nu påbörjas ett fördjupat samarbete.

Tack vare EEN har vi hittat nya återförsäljare i Storbritannien. Dessutom har vi fått hjälp med varumärkesregistrering inom EU. Nätverket är ett fantastiskt hjälpmedel för oss företagare som vill ut i Europa” – säger Lars Alm VD på Lajac.

Kunderna finns inom grossistledet där produkterna används främst inom branscher som trä-, metall- och pappersindustrin. Målsättningen är att växa globalt via ett bredare produktsortiment och större marknadsandelar.

Idag uppgår exporten till 45 % av vår omsättning, något vi vill utöka. Vi vill etablera oss på fler marknader i Europa och på så sätt nå fler marknadsandelar.” – berättar Lars.

Lajac bildades år 2000 med många års erfarenhet av modern processventilation och är en av de ledande leverantörerna av system och produkter för stofthantering. Med produkter och systemlösningar för industriell stofthantering, materialtransport, punktsug och centraldammsugning.