Sundquist Metall letar nya samarbetspartners i England!

Örebroföretaget Sundquist Metall har tagit hjälp av Enterprise Europe Network för att hitta nya kontakter i England och som hjälp på traven har de även fått beviljat internationaliseringscheck för att få fart på satsningen på ny marknad.

Sedan Trond Svenneby köpte företaget 2012, har Sundquist Metall genomgått ett rejält ansiktslyft med bland annat en ny webbplats och nytt marknadsföringsmaterial.

Idag marknadsför vi våra gasolprodukter under varumärkena Gaslox och Gastherm,  detta för att särskilja våra egna produkter från den produktion som vi själva bedriver”, berättar Trond.

Hjälp från Enterprise Europe Network

Genom den förra ägaren kom Trond först i kontakt med Almi företagspartner i Mälardalen, och Carina Lahall, rådgivare på Enterprise Europe Network i Örebro.

Carina hjälper oss med att hitta affärskontakter  i England. Vi är varumärkesregistrerade i Europa har potential att inta fler marknader, speciellt nu när vi fått internationaliseringscheckar beviljade”, berättar han. ”Jag skulle säga att samarbetet med Almi och Enterprise Europe Network har varit  direkt avgörande för min egen verksamhet, att känna att även andra tror på min vision”, fortsätter han.

Sundquist Metall AB grundades 1946 i Örebro och har sedan dess försett marknaden med gas- och gasolprodukter som aktivt bidrar till ökad effektivitet och säkerhet för användaren för såväl industrin, som den ständigt växande fritidsmarknaden.

Programmet Affärsutvecklingscheckar finansieras av Tillväxtverket och ansökningarna handläggs av Almi Mälardalen/EEN. Nytt för i år är att företag dessutom kan söka stöd för att närma sig en internationell marknad. Syftet med programmet är att ge små företag med viljan att växa en möjlighet att påskynda sin utveckling och stärka sin konkurrenskraft genom att ta in extern kompetens.