Nu kan små företag inom naturturism söka mikrostöd!

Stödet riktar sig till små företag inom naturturism som vill attrahera och sälja till nya internationella kunder. Målet för insatsen är att öka andelen internationellt konkurrenskraftiga företag som arbetar med hållbara naturupplevelser över hela landet. Det ska finnas internationellt efterfrågade upplevelser inom naturturism framme till världskongressen ATWS 2019. Dessa ska finnas i hela landet.

Utlysningen har två inriktningar:
– att ge stöd till affärsutveckling som leder till förbättrade digitala verktyg och förbättrad digital marknadskommunikation för att effektivt kunna nå internationella marknader och målgrupper

– att stärka naturturismföretags internationella konkurrenskraft genom att göra det möjligt för mikroföretag att delta i kompetensutvecklande insatser inför den internationella världskongressen Adventure Travel World Summit (ATWS) som äger rum i Sverige, september 2019.

Vem kan söka?
Stödet riktar sig till små företag inom naturturism som:

  • vill utveckla sin verksamhet mot den internationella marknaden
  • har en årlig omsättning på minst 500 000 kr och högst 3 miljoner kronor
  • har sin ekonomi i ordning
  • Mikrostöd naturturism finns i de regioner som har gjort en intresseanmälan och beviljats sökt belopp.

Mikrostöd naturturism finns tillgängligt i 15 av 21 regioner. Under rubriken Hur ansöker vi? ser du om stödet finns i din region.

För vad?
Köp av tjänst eller utvecklingsinsats som rör internationalisering eller digitalisering, inklusive mässkostnader inför Adventure Travel World Summit 2019

  • Insatsen ska vara nivåhöjande för företaget, alltså utveckling utöver den vanliga verksamheten.

Ansökan är öppen till och med 19 april 2019. Inkomna ansökningar behandlas löpande.

Samtliga insatser ska vara genomförda senast den 30 november 2019. Projekttiden för företagen ska vara max 18 månader.

Mer info