Hög tid förbereda inför Brexit

Det är hög tid för alla företag att börja förbereda sig för Brexit. Den uppmaningen kommer från Kommerskollegiums Anneli Wengelin som utrett alternativen efter Brexit.

 

– Oavsett hur förhandlingarna mellan EU och Storbritannien går kommer det bli stora försämringar för alla som direkt och indirekt handlar och gör affärer med Storbritannien. Vad kan då ett företag göra redan nu, Anneli Wengelin?

 • Gå igenom alla företagets affärer och strategier för Storbritannien. Ta även med insatsvaror med brittiskt ursprung som företaget köper via grossist i ett annat EU-land.
 • Se över ingångna avtal mellan kund och leverantör. Hur påverkas avtalen när förutsättningarna ändras?
 • Kartlägg företagets godsflöden. Var tas varorna in och var förs de ut? Behövs utökad lagerhållning?
 • Fundera över hur ditt företags varor uppfyller eventuella krav på ursprung för att få tullfrihet.
 • Öka den interna kunskapen om vad Brexit innebär.
 • Ta reda på hur regelverket ser ut för handel med din vara eller tjänst utanför EU. Fråga Tullverket och andra berörda myndigheter vad som gäller.
 • Planera för att handeln med Storbritannien kommer att kunna ta mer administrativa resurser i anspråk.
 • Gör kostnadsberäkningar för alternativa scenarier (eventuella tull- och administrationskostnader för tredjelandshandel).
 • Om ditt företag inte redan handlar med länder utanför EU, skaffa tullkompetens alternativt kontakta ombud som kan sköta hanteringen åt dig.
 • Handlar du med s.k. restriktionsvaror (exempelvis livsmedel, jordbruksprodukter, läkemedel, kemikalier, krigsmateriel) kan det finnas särskilda dokumentationskrav eller kontroller. Ta reda på vad som gäller för din vara. Besök Tullverkets sida för mer info
 • Tänk på att ansöka eventuella tillstånd i god tid. Om varorna ska inspekteras i samband med gränspassage kan det innebära tidsmässiga fördröjningar.
 • Ta reda på om din leverantörer/underleverantörer/logistikpartners i UK är förberedd för Brexit. Vilka förberedelser har de gjort, hur ser de på längre ledtider och ökade kostnader, vad innebär Brexit för samarbetet?

– Vi vet ju ännu inte exakt vad som kommer att hända. Det vi vet är att det kommer bli ökat krångel, att det blir sämre förutsägbarhet i godsflödet och att det kommer att ta mer tid och kosta mer pengar för att exportera och importera varor. Det kan komma att krävas olika typer av tillstånd som företag måste söka i god tid.

– Framförallt kommer det att bli en lång tid av osäkerhet, först med en övergångsperiod efter Brexit medan villkoren för det framtida förhållandet mellan EU och Storbritannien förhandlas fram. Så för företag gäller det att följa med i vad som händer.

Källa