Nytt exportnätverk för livsmedelsföretag i Örebro Län

Är du aktiv på en internationell marknad? Då är du välkommen att ingå i vårt nystartade exportnätverk med andra framgångsrika livsmedelsföretag i Örebro Län. Målgruppen omfattar företag med produkter alternativt teknik inom livsmedelsområdet. Nätverket kommer att träffas tre gånger per år. Syftet med satsningen är att skapa ett interaktivt forum för inspiration, information samt utbyte av erfarenheter inom området livsmedelsexport.Inom nätverket kommer det även finnas möjlighet att medverka på gemensamma aktiviteter som exempelvis affärsdelegationer till internationella marknader i samband med mässor i kombination med ett match-making upplägg. Syftet med en affärsdelegation är att skapa sig en fördjupad kunskap om marknaden samt möta potentiella partners, distributörer och kunder.

Nätverket arrangeras och finansieras av Regionalt Exportcenter i Örebro län. Träffarna är kostnadsfria för avsedd målgrupp.

Den 20 november startar nätverket med en kick-off på Conventum i Örebro där bland annat Näringsdepartementet och Business Sweden kommer att presentera de nationella och internationella satsningar som görs inom området livsmedelsexport. Är du intresserad av att medverka vänligen klicka på inbjudan och anmäl dig vi länken alternativt maila direkt till maria.nordstrom@almi.se