Exportnätverk för livsmedelsföretag i Örebro Län

Är du aktiv på en internationell marknad? Då är du välkommen att ingå i vårt exportnätverk med andra framgångsrika livsmedelsföretag i Örebro Län. Målgruppen omfattar företag med produkter alternativt teknik inom livsmedelsområdet. Nätverket träffas tre gånger per år. Syftet med satsningen är att skapa ett interaktivt forum för inspiration, information samt utbyte av erfarenheter inom området livsmedelsexport. Inom nätverket finns det även möjlighet att medverka på gemensamma aktiviteter som exempelvis affärsdelegationer till internationella marknader i samband med mässor i kombination med ett match-making upplägg. Syftet med en affärsdelegation är att skapa sig en fördjupad kunskap om marknaden samt möta potentiella partners, distributörer och kunder.

Nätverket arrangeras och finansieras av Regional exportsamverkan i Örebro län. Träffarna är kostnadsfria för avsedd målgrupp.  Är du intresserad av att medverka vänligen  maila till maria.nordstrom@almi.se.