Storbritannien lämnar EU den 31 januari 2020

Storbritannien lämnar EU den 31 januari 2020. Under en övergångsperiod fram till 31 december 2020, kommer företag och EU-medborgare ha samma rättigheter och skyldigheter som om Storbritannien fortfarande vore EU-medlem. Under tiden kommer EU och Storbritannien förhandla om ett frihandelsavtal.
Hos Kommerskollegium hittar du information om vad som händer när Storbritannien lämnar EU. Där finns även ett frågeunderlag för företag som ska förbereda sig, artiklar om hälsoskyddsfrågor och personers möjlighet att arbeta, studera och bo.

Kommerskollegium – Brexit

Även Verksamt.se har samlat information om Brexit och vad det kan innebära för dig som driver företag. De har även viktiga länkar till myndigheter som bevakar Brexit.

Förbered dig inför Brexit (Verksamt.se)

Du som företagare bör under 2020 förbereda dig på olika scenarion och vara beredd på att det kommer att innebära förändringar för dig som handlar med varor eller tjänster med eller i Storbritannien. Brexit kan komma att påverka bland annat:

  • tullhantering av varor
  • transport och lagerhållning av varor
  • märkning av varor
  • offentlig upphandling
  • avtal
  • dataöverföring av till exempel personuppgifter och genom molntjänster
  • den fria rörligheten för människor.

Hos Business Sweden hittar du en lista med frågeställningar som kan vara viktiga att ta ställning till för att ta reda på hur sårbart ditt företag kan bli om EU och Storbritannien inte kommer överens om ett framtida avtal:

Brexit – Assess your areas of vulnerability