Coronaviruset – Information & stöd till företag

Här har vi samlat direktlänkar till myndigheter för aktuell information om det nya coronaviruset och covid-19, som är viktig för dig som företagare att känna till.

Verksamt.se

Verksamt.se är myndigheternas gemensamma webbplats för företagsinformation och företagstjänster. Här hittar du samlad information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktig för dig som företagare att känna till med anledning av coronaviruset och covid-19.

Almi.se

För att undvika att livskraftiga företag slås ut till följd av coronavirusets spridning och för att möta företagens behov, har regeringen fattat beslut om att förstärka Almis lånefond. Här hittar du mer information om Almis erbjudanden och olika stöd till företag. 

EKN.se

EKN:s garantigivning. EKN följer noggrant hur spridningen av coronaviruset påverkar industrin, den finansiella sektorn och den svenska exporten.

Krisinformation.se

Här hittar du aktuell och viktig information från svenska myndigheter.

EC.Europe.eu

Coronaviruset-vad gör EU? Här hittar du information om EU kommissionens arbete och krishantering. 

Folkhalsomyndigheten.se

Här hittar du Folkhälsomyndighetens information om corona och covid-19.

Om du har några frågor eller funderingar så tveka inte att kontakta oss!