Live rapport från fem länder

Företag har påverkats runt om i världen av Coronakrisen. Nu har flera länder börjat lätta på sina restriktioner. Hur har länderna påverkats och hur har företag hanterat krisen? Vad händer nu och framåt? När kan gränserna öppnas? Regional exportsamverkan i Västmanland, Örebro län, Östergötland och Värmland sände den 27 maj live med fokus på marknader som USA, Kina, Norge, Tyskland och UK.

Representanter från Almi, Business Sweden, Enterprise Europe Network, Handelskammaren m.fl. ger i den inspelade filmen reflektioner över läget och framtiden ur en företagares perspektiv. 

Har du frågor om inspelningen eller önskar få en kontakt i frågor rörande internationalisering? Kontakta Maria Nordström för Örebro län eller Visar Hoxha för Västmanlands län.