Nya tyska förpackningslagen – företag som säljer förpackade varor till Tyskland berörs av den nya lagstiftningen!

Vid årsskiftet trädde den nya tyska förpackningslagen i kraft. Alla företag som säljer förpackade varor och därmed avsätter förpackningar på den tyska marknaden – även via e-handel – berörs av lagstiftningen. Följer man inte reglerna riskerar man dryga böter och så kallade Abmahnungen från till exempel konkurrenter.

– Företag som är verksamma i Tyskland och ännu inte finns med i registret bör alltså registrera sig så snart som möjligt. Annars hotar inte bara dyra Abmahnungen utan även böter från myndigheterna på upp till 200 000 euro. Dessutom finns risken att man utesluts från stora e-handelsplattformar som Amazon och Ebay samt tysk dagligvaruhandel då dessa kräver att handlare som använder plattformarna eller vill leverera till handelskedjorna uppfyller alla lagkrav, säger Norman Karsch, affärsområdeschef Miljörapportering på Tysk-Svenska Handelskammaren, som nu vill uppmärksamma svenska exportföretag på den nya skärpta lagstiftningen i Tyskland.

Tyskland är det land i Europa som producerar mest förpackningsavfall per capita, 220 kilo per person och år. Huvudmålsättningen med den nya lagen är därför att fler förpackningar ska återvinnas och att den totala mängden minskar. När nya förpackningar tillverkas ska man dessutom använda mer återvunnet och/eller miljövänligt material.

Vill du ha mer information om vad den nya förpackningslagen innebär för ditt företag eller behöver du praktisk hjälp med att möta de nya kraven? Tysk-Svenska Handelskammarens experter på avdelningen Miljörapportering finns här för dig.