TPC Components – ett av Europas ledande precisionsgjuterier.

Under 2020 genomfördes exportprogrammet GoUS. Totalt deltog 10 företag från Örebro och Västmanland, alla med ambition om att skala upp sina företag och satsa på nya utökade affärer i USA.

Ett av företagen som deltog i exportprogrammet var TPC Components från Hallstahammar. Företaget är ett av Europas ledande precisionsgjuterier och levererar komponenter främst till gasturbin- och flygmotortillverkare. En viktig styrka hos TPC är förmågan att förädla kundernas produkter redan i utvecklingsstadiet. Den tekniska kompetensen sträcker sig djupt ner i kemi och metallurgi vilket innebär också att företaget kan erbjuda en kostnadseffektiv och snabb industrialisering av produktionen för mycket komplexa komponenter.

Inom TPC brinner man starkt för teknik. För att vässa sina produkter ytterligare bedrivs forskning och utveckling i nära samarbete med flera universitet och högskolor. 

TPC grundades år 1948 där finns en yrkesstolthet och en tradition som genomsyrar hela företaget, “bruksandan” betyder att med själ och hjärta gå in för sitt jobb och det är något företaget är helgjutet stolta över.

Vi ställde några frågor till VD:n Patrik Vrethed om vad han tyckte om exportprogrammet.

Varför har ni valt att satsa på USA? 

– Flygmotormarknaden är störst i västereuropa och USA, så där finns potential för oss att vara med.

Varför valde ni att vara med i Go USA? 

– Vi har ett större projekt i kvalificeringsfas redan nu, därför ville vi bredda och fördjupa våra kunskaper om hur den amerikanska marknaden fungerar.

Vad tycker ni har varit det bästa med programmet?

– Upplägget och innehållet av väl utvalda delar, avvägda bra för både bredd och djup, tycker vi har varit både värdefullt och matnyttigt för oss.

Har det skapat några nya affärsmöjligheter för er?

– Nej inte några nya ännu.

Vad blir er nästa steg efter programmet?

– Vi ska kontakta amerikanska flygmotortillverkare. Sen ska vi förbättra och spetsa till vårt egna marknadsföringsmaterial.

Programmet GoUS finansierades av Tillväxtverket, Almi Mälardalen/Enterprise Europe Network, Region Örebro län samt Region Västmanland