EEN Mälardalen med i satsning för kvinnors företagande

1 mars 2021

Enterprise Europe Network (EEN) Mälardalen/Almi Mälardalen tillsammans med EEN Stockholm Mälardalen/Företagarna startade under 2020 upp ett gemensamt projekt för att få bättre kännedom om ambition, vilja, behov av affärsutveckling, finansiering och upplevda hinder vid internationalisering hos företag som drivs av kvinnor.

 –  Undersökningen visar tydligt att många kvinnor som driver företag inte nödvändigtvis följer den mall som många förväntar sig av företagare och entreprenörer. Det är inte företag med ambitioner om skyhög omsättning och flera hundra anställda. Kvinnor som driver företag söker andra saker, säger Lina Skandevall, näringslivsexpert Företagarna.

Många av företagarna i rapporten är soloföretagare eller har en anställd. De flesta fortsätter att driva sina företag eftersom de uppskattar friheten och flexibiliteten företagandet möjliggör, inte för att de tjänar enorma summor med pengar. Samtidigt har de flesta, drygt fyra av fem, en ambition att växa inom de kommande två till fem åren och det finns en tydlig ambition om att verka på en internationell marknad. Nästan fyra av fem har redan kunder, samarbetspartners eller leverantörer utomlands.  

–  Trots den starka självbilden att Sverige är ett av världens jämställda länder står sig kvinnors entreprenörskap lågt i förhållande till andra länder. Nu behövs krafttag från politiker, riskkapitalister, banker och företagarorganisationer för att fler kvinnor ska starta, driva och skala upp sin verksamhet, säger Theresa Ryberg, EEN Stockholm Mälardalen.

Synen på finansiering

När det gäller finansiering visar undersökningen att kvinnor som driver företag är relativt försiktiga med extern finansiering, framför allt vad gäller lån. Något som även bekräftas av Almi som får in många fler låneansökningar från män än kvinnor. Vi samhällsaktörer som erbjuder olika former av finansiering behöver bli bättre på att marknadsföra de olika alternativ som finns på marknaden till kvinnor. Men även säkerställa att företagarna får kunskap om vilka finansieringsmöjligheter och vad de innebär.

 –  Vi behöver fler växande företag som drivs av kvinnor. Men för att det ska bli verklighet behöver vi som investerar i företag förstå hur kvinnor som driver företag ser på finansiering, vilka hinder som finns och hur dessa hinder kan elimineras, säger Carina Lahall, EEN Mälardalen.

Mer samarbeten behövs för tillväxt och internationalisering

Undersökningen visar tydligt att det behövs nya typer av nätverk och fler kontakter för företag som vill verka på, eller som redan finns på, den internationella marknaden. Kvinnorna i undersökningen svarade att det oftast är genom nätverk som de bearbetar sina marknader. Kontakter och nätverk är en av de största utmaningarna inom interna­tionalisering. Mer än hälften efterfrå­gar ett särskilt nätverk för kvinnor, som kan stötta varandra, med fokus på affärer. Här finns alltså förbättringspotential för företa­garorganisationer och myndigheter att bygga upp en anpassad mötesplats för kvinnor som driver företag.

–  Vi har resurserna, erfarenheten och ambitionen att stötta de företag som vill växa internationellt, så nu kavlar vi upp ärmarna och börjar jobba hårdare på att nå ut till kvinnor, fortsätter Carina Lahall.

Vad händer nu?

Tack vare finansiering från Tillväxtverket kan projektet fortsätta under 2021. Vi ska nu skapa och erbjuda anpassade er­bjudanden och aktiviteter utifrån kvinnornas uttalade behov och utmaningar. Först ut blir de regioner där studien är genomförd (Stockholm, Uppsala, Sörmland, Västmanland och Örebro län), men det långtgående syftet är att göra produkterna skalbara för att kunna erbjudas nationellt. Utöver individuella rådgivningar kring import och export kommer kvinnor erbjudas medverkan i strategigrupper. Gruppernas syfte är att lyfta utma­ningar, inhämta inspiration, dra lärdom av varandras erfarenheter och kunskaper, skapa nya kontaktytor samt komma vidare i sin affärsutveckling. Projektets ambition är även att kartlägga regionala, nationella och internationella affärsnätverk för kvinnor. Med stor sannolikhet kommer ett nätverk för kvinnor som vill starta eller skala upp sin internationella affär att ta form och startas upp.  

Vill du vara med på vår resa ut i världen? Kontakta oss på EEN!  

Projektet är finansierat av Tillväxtverket och EU-kommissionen, genom Enterprise Europe Network.