Gör du affärer med Storbritannien? Förbered dig inför Brexit.

Det råder fortfarande stora oklarheter kring Storbritanniens utträde ur EU och hur relationen och utträdesavtalet mellan Storbritannien och EU kommer att se ut. Du som företagare bör därför förbereda dig på olika scenarion och vara beredd på att det kommer att innebära förändringar för dig som handlar med varor eller tjänster med eller i Storbritannien. Brexit kan komma att påverka bland annat:

  • tullhantering av varor
  • transport och lagerhållning av varor
  • märkning av varor
  • offentlig upphandling
  • avtal
  • dataöverföring av till exempel personuppgifter och genom molntjänster
  • den fria rörligheten för människor.

På Verksamt.se finns samlad information om hur du kan förbereda dig samt viktiga länkar till myndigheter som bevakar Brexit.
Förbered dig inför Brexit (Verksamt.se)