Nytt exportnätverk för livsmedelsföretag i Örebro Län

Är du aktiv på en internationell marknad? Då är du välkommen att ingå i vårt nystartade exportnätverk med andra framgångsrika livsmedelsföretag i Örebro Län. Målgruppen omfattar företag med produkter alternativt teknik inom livsmedelsområdet. Nätverket kommer att träffas tre gånger per

Läs vidare

27 november, 2018

Hög tid förbereda inför brexit

Det är hög tid för alla företag att börja förbereda sig för brexit. Den uppmaningen kommer från Kommerskollegiums Anneli Wengelin som utrett alternativen efter brexit. – Oavsett hur förhandlingarna mellan EU och Storbritannien går kommer det bli stora försämringar för

Läs vidare

8 oktober, 2018

Nya EU-regler för medicinteknik

Den 5 april röstade Europaparlamentet slutgiltigt igenom den nya förordning som ska reglera medicinteknik inom EU i framtiden. Den 5 maj publicerades regelverket i EU:s officiella tidning. Efter publiceringen av förordningen om medicintekniska produkter (MDR) inleds en övergångsperiod på tre

Läs vidare

5 september, 2018

Nu kan små företag inom naturturism söka mikrostöd!

Stödet riktar sig till små företag inom naturturism som vill attrahera och sälja till nya internationella kunder. Målet för insatsen är att öka andelen internationellt konkurrenskraftiga företag som arbetar med hållbara naturupplevelser över hela landet. Det ska finnas internationellt efterfrågade

Läs vidare

24 augusti, 2018