Nyhetsbrev

Några gånger per termin samlar vi ihop lite nyheter och mejlar ut till våra kunder och andra som är intresserade av internationella affärer.
Vill du också prenumerera? Anmäl dig genom att mejla till:
annacarin.krum-hansen@almi.se

Nyhetsbrev 1 – April 2021

Nyhetsbrev 2 – Juni 2021