Om oss

Vägen ut i världen

För mindre företag kan steget vara stort från att vilja växa internationellt, till att kunna göra det. Vi på Enterprise Europe network hjälper dig och ditt företag att hitta  internationella affärspartners. Vi ger även rådgivning kring import och export, EU-finansiering och direktiv, IPR-frågor, eller annat som rör internationalisering och den europeiska marknaden.

Enterprise Europe Network (EEN) är sedan starten 2008, EU-kommissionens nätverk av organisationer som ger kostnadsfritt stöd till små och medelstora företag för att öka deras konkurrens på den internationella marknaden. Genom vår regionala förankring i över sextio länder kan vi nå ut till företag helt lokalt. Besök gärna nätverkets Europeiska hemsida för en komplett lista över vilka länder som Enterprise Europe Network finns representerade i.

Affärsnätverket med lokalkunskapen

I Sverige är Tillväxtverket nationell koordinator och huvudfinansiär för alla femton svenska Enterprise Europe Network kontor. De svenska kontoren är regionalt indelade där varje kontor servar små- och medelstora företag inom sin/sina region/er. Bakom varje Enterprise Europe Network kontor i Sverige finns nationella och regionala näringslivsorganisationer och olika forsknings- och teknikinstitut. Almi företagspartner i Mälardalen är vår värdorganisation och erbjuder affärsutveckling, lån och riskkapital i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag.

Välkommen att kontakta oss.

Vi erbjuder våra tjänster till företag i Örebro län, Västmanland, Värmland och Östergötland.