På gång

Här kan du del av våra kommande aktiviteter vad gäller matchmaking, seminarier, företagsresor och inkommande affärsförfrågningar.

Samtliga matchmaking evenemang inom Enterprise Europe Network

Affärsutvecklingscheck – för internationalisering

Checkarna är ett stöd för små företag som vill förbereda en internationalisering, eller som redan säljer utomlands och vill bredda marknaden ytterligare. Det kan handla om export, import eller internationella samarbeten. Ditt företag har möjlighet att söka 50 000-250 000 kronor i stöd och ska själv stå för minst 50 procent av finansieringen.
Du använder checken till att köpa tjänster eller projektanställa personer som bidrar med att till exempel:
  • skriva en strategi för internationalisering
  • göra marknadsundersökningar
  • söka leverantörer i utlandet
  • utbilda er inför en internationalisering
  • utreda frågor om försäkringar, avtal och lagstiftning
  • utreda patent och IPR

Vilka kan söka?

Företag som vill nå nya internationella marknader med färdigutvecklade produkter (varor och/eller tjänster). Företag som vill, kan och vågar växa.
– Små företag med 2-49 anställda.
– Företag med minst 3 miljoner i omsättning.

Så ansöker du

I en intresseanmälan beskriver du vad ni vill göra och vad den totala kostnaden blir totalt. Ta kontakt med oss innan du börjar skriva så vi kan hjälpa dig och ditt företag i ett tidigt skede.
– Intresseanmälan sänds ut på begäran.
– Företagens presentation av sina planer för internationaliseringen kommer att ske med representanter från Region Örebro län och samarbetspartners.
– Förbered en 20 minuters presentation. Tidsschema och plats för presentationerna kommer att meddelas när sista intresseanmälan inkommit.

För Västmanland, kontakta Visar Hoxha för mer info och intresseanmälan.
För Värmland, kontakta Louise Larsson för mer info och intresseanmälan.
För Östergötland, kontakta Rodrigo Olivares för mer info och intresseanmälan.
För Örebro, kontakta Evelina Wass för mer info och intresseanmälan.

Deadline: 14 oktober 2018 och pitchning/draging 22 oktober 2018