Delta i våra exportnätverk

Exporum – Östergötlands forum för exportföretag

Nätverket ”Exporum” består av Östgötaföretag som alla har en betydande internationell verksamhet. Storleksmässigt är det bolag med 10-100 Mkr i omsättning, samt några som ligger en bra bit över den nivån. Bolagen representerar olika branscher, samtliga dock verksamma i B2B. Nätverket har funnits sedan våren 2015 och vi genomför fem träffar per säsong. Syftet med träffarna är främst att skapa direkta kontakter, utbyta erfarenheter och inleda samarbeten med övriga deltagare. Dessutom ska träffarna ge idéer och inspiration till utveckling och förbättringar i den egna verksamheten. Varje träff har ett tema som belyses av en gästföreläsare, dessutom har deltagarna möjlighet att via ”kortföreläsningar” dela med sig av egna erfarenheter från specifika satsningar/händelser i sin internationella verksamhet. Och självklart ges utrymme för diskussion och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

För mer information:
Rodrigo Olivares, Almi Östergötland, rodrigo.olivares@almi.se

TAKE OFF –  ett internationellt nätverk i Västmanland och Örebro län

I januari 2020 startade vi i Västmanland och Örebro igång exportnätverket TakeOff. Ett nätverk för er som är i början av er exportresa eller redan etablerade på en eller flera marknader.

TakeOff riktar sig till företag i Västmanland och Örebro län med intresse av att komma ut på nya marknader. Här kan ni på ett effektivt sätt hämta nya kunskaper, få inspiration och etablera nya kontakter med andra företag som vill växa internationellt. Vi träffas fyra gånger per år och träffarna består av föreläsningar och en diskussioner runt ett utvalt tema. Utöver intressanta gästföreläsare kommer även lokala företag som kommit lite längre i sin internationalisering att bjudas in till träffarna för att dela med sig av sina erfarenheter.

Exempel på teman kan vara:

 • Internationell affärsjuridik
 • Affärskultur
 • IPR, CE märkning, Tullfrågor, frihandelsavtal
 • Hitta affärspartners; återförsäljare eller agent?
 • Finansiering

Kontaktuppgifter i Västmanland och Örebro län

För mer information om nätverket i  Västmanland och Örebro län kontakta:
Maria Nordström, Almi Mälardalen Örebro maria.nordstrom@almi.se

Visar Hoxha, Almi Mälardalen Västerås visar.hoxha@almi.se

TAKE OFF – ett internationellt nätverk i Östergötland

Är du intresserad av att utveckla ditt företag på en internationell marknad? Har ditt företags produkter eller tjänster en internationell potential? Söker du ett nätverk där du kan träffa andra företag som ska ut på samma resa? I TAKE OFF erbjuder vi kunskap och kontakter för att du ska kunna växa internationellt!

Nätverket riktar sig till företagare som är intresserade av att hitta nya marknader utanför Sverige, men som har begränsad erfarenhet av internationalisering. Syftet med nätverket är att förmedla kunskap, inspiration och att lära av varandra. Exempel på frågor som kan tas upp är:

 • Information om utvalda marknader
 • Finansiering
 • Internationell affärsjuridik
 • Affärskultur
 • IPR, CE märkning, Tullfrågor
 • Hitta affärspartners; återförsäljare eller agent?
 • Mässor

Varje företag har möjlighet att delta med 1–2 personer per bolag. Vi kommer initialt att träffas fem gånger under ett år och varje tillfälle består av en föreläsning och en diskussion runt ett utvalt tema.

Kontaktuppgifter i Östergötland

För mer information om nätverket i Östergötland kontakta
Rodrigo Olivares, Almi Östergötland rodrigo.olivares@almi.se