Allt du behöver veta för att skapa och möta nya affärskontakter på ett effektivt sätt!

1. Online registrering

Registrera din företagsprofil på aktuell hemsida. I din profil anger du fakta om företaget och vilken typ av teknik/produkt/expertis du erbjuder, vilken typ av samarbete du söker och vika idéer du vill diskutera med potentiella samarbetspartners. Ju noggrannare du är i din beskrivning, desto större precision kommer du få i dina möten.
Alla företagsprofiler publiceras på aktuell hemsida där alla kan ta del av dem.
Du kan göra ändringar i din profil när som helst.

2. Profil i deltagarkatalog

Alla publicerade profiler marknadsförs via en deltagarkatalog online. Deltagare i evenemanget läser varandras profiler för att hitta passande företag att möta. En analys av 40 evenemang visade att en profil med högkvalitet öppnas cirka 50 till 150 gånger innan evenemanget och kan läses även efteråt.

3. Val av möten

Du kommer att informeras via e-post när det är dags att börja boka möten.
Gå igenom deltagarkatalogen online för att välja anpassande profiler.
Intelligenta sökalternativ tillåter en snabb identifiering av de mest lämpade deltagarna/profilerna för sökt samarbete. Inom några minuter ska du kunna identifiera framtida potentiella affärspartners.

När du hittat de mest lovande deltagarna/profilerna väljer du att registrera en mötesförfrågan. Du kan lägga till ytterligare möten när som helst, men tänk på bokningarna hanteras enligt principen “först till kvarn”.  Du kan önska möten, men tänk även på att andra deltagare kommer att önska möten med dig! Några dagar före evenemanget kommer du att få ett personligt mötesschema via e-post, dessutom kan du ständigt kontrollera ditt mötes schema online. Schemat visar tid för respektive möte, nummer på mötesbord och vem du ska möta.

4. Under evenemanget

Vid registrering på plats får du ett uppdaterat mötesschema som inkluderar sent inkomna bokningar. Du kan även önska fler möten på plats med företag om deltar. För att evenemanget ska hålla hög kvalitet i alla avseenden ber vi samtliga deltagare att respektera tidsschemat och komma i tid till mötena.

5. Uppföljning

Direkt efter evenemanget görs en utvärdering för att ta emot synpunkter som kan förbättra framtida evenemang. Det är också av stort intresse att veta hur många av kontakterna som du planera att följa upp.Utvärderingen hjälper också dig att få en överblick över statusen på dina möten.