Innovationstjänster

Du får hjälp att långsiktigt utveckla ditt företag och dina affärs- och organisationsmodeller. Du coachas att stärka din förmåga att skapa nya innovationer som ger verkligt värde för befintliga och nya kunder. Tillsammans ser vi till att ditt företag klarar av att genera, utveckla och lansera nya tjänster, processer, produkter för att möta framtidens utmaningar.

I vår databas kan du själv söka efter samarbetspartners. Ange bara det teknik eller forskningsområde som är relevant för dig och du kan söka bland tusentals profiler online idag. Är du intresserad av att finnas med i databasen? Boka ett möte idag, för att skapa din egen profil. Teknikprofiler publiceras alltid anonymt i nätverket, man kan alltså inte se vilket företag som står bakom profilen. De svar vi får vidarebefordras till dig och du får sedan avgöra hur du vill gå vidare.

Det finns en rad olika program och stödformer riktade till små och medelstora företag och det kan ibland vara svårt att hitta rätt i utbudet. Eureka, Eurostars och Horisont 2020 är bara några av de program som är aktuella. I samarbete med VINNOVA, Energimyndigheten, Tillväxtverket med flera, hjälper vi dig att starta och delta i forsknings- och utvecklingsprojekt (FoU) tillsammans med andra företag och organisationer i Europa. Kontakta EUSMESupport 2020 http://www.eusme.se supportkontoret för små och medelstora företag. Här kan du få kostnadsfri rådgivning kring EU-finansiering/forskning/innovation. Tveka inte att höra av dig till oss och bolla dina idéer.