Behöver du råd kring ditt företags internationalisering?

Vi ger kostnadsfria råd kring handel inom EU, export, import, nationella regler, IPR, CE-märkning etc. Vi erbjuder även seminarier som rör internationell handel. Vi svarar på frågor om:

  • EU-finansiering: Hitta rätt program för att få finansiellt stöd för projekt och samverkan
  • Etablera företag i EU: Hitta rätt sorts etableringsform och skatteregler
  • CE-märkning: Produktansvar och produktsäkerhet
  • Immaterialrätt IPR: Vill du registrera ett varumärke internationellt?
  • EU-lagstiftning: Få stöd och rådgivning kring EU-lagstiftning
  • E-handel: Vad bör man tänka på vid E-handels verksamhet?
  • Handel & Tull: Handelshinder och export/import-regler
  • Moms: Regler för moms vid handel med EU-länder